Polityka prywatności


Niniejszy dokument określa politykę prywatności serwisu internetowego Kancelaria Prawna Radców Prawnych KARAŚ & OSŁAWSKI spółka cywilna (dalej: Kancelaria), dostępnego pod adresem https://www.kprp.eu/. Administratorem Kancelarii jest Kancelaria Prawna Radców Prawnych KARAŚ & OSŁAWSKI spółka cywilna (dalej: Administrator), ul. Towarowa 23 43-100 Tychy, nr NIP: 6462940870, e-mail: kancelaria@www.kprp.eu, tel. +48 785 104 080.

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wskazujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Kancelarii.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@www.kprp.eu

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Kancelarii(udzielenie odpowiedzi na wiadomości pozostawione za pomocą formularza kontaktowego), świadczeniem oferowanych usług oraz w celach analitycznych i statystycznych (Google Analytics).

4. Dane osobowe będą przechowywane w czasie świadczenia usługi oraz przez trzy miesiące od dnia jej zakończenia w celach statystycznych i analitycznych Administratora, a następnie przez okres wyznaczony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w czasie niezbędnym do zabezpieczenia słusznych interesów Administratora, w szczególności w związku z
ochroną Administratora przed pojawieniem się ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

5. W przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

6. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w Kancelarii, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7. Powierzając swoje dane osobowe Administratorowi, w każdym momencie ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania i aktualizacji danych,
  • zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • cofnięcia wyrażonej zgody,
  • żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

8. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: kancelaria@www.kprp.eu.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością świadczenia usługi (nawiązanie kontaktu, udzielenie odpowiedzi na pytanie kierowane do Administratora przy pomocy formularza kontaktowego).

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone firmom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych za pośrednictwem Kancelarii usług, wyłącznie na zasadach i w celach wyraźnie oznaczonych przez Administratora.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

12. Decyzje w stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą przedmiotem profilowania.